Oferta

GrafiPrint Serii M laminates

windowtac

Zastosowanie Doskonale nadaje się do wszystkich możliwych zastosowań wewnętrznych i krótkotrwałych zastosowań zewnętrznych. Dedykowany na płaskie powierzchnie.
Rodzaj kleju: Permanentny
Rodzaj produktu: Monomeryczny laminat PVC z filtrem uv
- Bezbarwna błyszcząca (M010P)
- Bezbarwna matowa (M011P)
Trwałość: Do 3 lat
Grubość folii 80µ